ONSDAG 26 APRIL 2017Vädersponsor:4°C1 m/sSPORTÅSIKTEN & DEBATTFAMILJKULTURKNIVSTAKONTAKTA OSSLAGFARTERE-TIDNINGUNT.SE$SENASTE NYTT18:50Lättnad i Morgongåva efter kovändningen18:47UNT TV: Rekord i ölbacksklättring17:01Mötesplats för tankar och skapande Rekordmånga bostadsinbrott har begåtts i Sigtunakommun sedan årsskiftet.Från årsskiftet fram till sjätte april skedde 68 bostadsinbrott i Sigtuna kommun.Risken finns att 2017 blir ett dystert år när det gäller bostadsinbrott i kommunen.Enligt kommunpolis Jonas Junered är det dystra siffror. Han säger att det ärförhållandevis mycket inbrott i hela regionen och att lokalpolisområdet Sigtunaingår i är hårt drabbat. Under samma period i fjol anmäldes 47 bostadsinbrott iSigtuna kommun. Under 2013 låg motsvarande siffra på 30.– Under hösten och vintern var kommunen relativt förskonad från bostadsinbrott.Det är under de senaste tre månaderna som bostadsinbrotten har ökat. Dock skerdet betydligt färre inbrott i bostäder i Sigtuna kommun än i Upplands Väsbykommun. Där har det skett en ökning på närmare 200 procent, säger JonasJunered.Den nystartade föreningen Grannsamverkan i Sigtuna kommun har fått detaljeradstatistik av polisen. Vissa områden är mer utsatta än andra. Landsbygden ärunderrepresenterad i den statistik som Sigtunabygden tagit del av.– Jag vill påstå att Lyckostigen i Märsta är ett av de mest drabbade områdena ikommunen, säger ordförande David Lundqvist som vill varna för ökningen.Enligt den kvartalsrapport som föreningen sammanställt skedde få bostadsinbrott iSigtuna stad. Där anmäldes två fullbordade bostadsinbrott på Munkholmsvägenoch Uppsalavägen.I Rosersbergs tätort anmäldes tre fullbordade bostadsinbrott och tvåinbrottsförsök. Inbrotten skedde på Norrtorpsvägen, Kungsvägen ochNyborgsvägen.Merparten av de anmälda inbrotten och inbrottsförsöken skedde i Märsta ochValsta. Det är både lägenheter och villor som är drabbade. Exempel pååterkommande gator är Vidargatan, Vänortsringen, Ringvägen och Lyckostigen.Gärningsmännen har ofta brutit sig in dagtid genom fönster, altandörrar ochytterdörrar. I flera fall har gärningsmännen använt utemöbler och grillar för att ståpå för att nå upp till balkonger och fönster. Vid ett flertal tillfällen har inbrottenavbrutits på grund av att boende i lägenheten eller villan varit hemma ochupptäckt vad som varit på gång.Även David Lundqvist är rädd för att antalet bostadsinbrott i kommunen är på vägmot en rekordnivå under 2017.– Fortsätter det i den här takten kommer vi att hamna på 180 bostadsinbrott,säger han.Varnar för bostadsinbrott16:55 | 17-04-12 KommenteraArkivbild. Lyckostigen i Märsta är en av de platser i Sigtuna kommun där det sker flest bostadsinbrott. |Bild: Maria Larsdotterc* Skriv utp LyssnaKundserviceLogga in

[Link / hc (has AS)]

[Link / hc (has AS)]

[Link / hc (has AS)]

[Link / hc (has AS)]

[Link / hc (has AS)]

[Link / hc (has AS)]

[Link / hc (has AS)]

[Link / hc (has AS)]

[Link / hc (has AS)]

[Link / hc (has AS)]

[Link / hc (has AS)]

[Link / hc (has AS)]

[Link / hc (has AS)]

[Link / hc (has AS)]

[Link / hc (has AS)]

[Link / hc (has AS)]

[Link / hc (has AS)]

[Link / hc (has AS)]

[Link / hc (has AS)]

[Link / hc (has AS)]

[Link / hc (has AS)]

[Link / hc (has AS)]

[Link / hc (has AS)]

[Link / hc (has AS)]

[Link / hc (has AS)]

[Link / hc (has AS)]

[Link / hc (has AS)]

[Link / hc (has AS)]

[Link / hc (has AS)]

[Link / hc (has AS)]

[Link / hc (has AS)]

[Link / hc (has AS)]

[Link / hc (has AS)]

[Link / hc (has AS)]

[Link / hc (has AS)]

[Link / hc (has AS)]

[Link / hc (has AS)]

[Link / hc (has AS)]

[Link / hc (has AS)]

[Link / hc (has AS)]

[Link / hc (has AS)]

[Link / hc (has AS)]

[Link / hc (has AS)]

[Link / hc (has AS)]

[Link / hc (has AS)]

[Link / hc (has AS)]

[Link / hc (has AS)]

[Link / hc (has AS)]

[Link / hc (has AS)]

[Link / hc (has AS)]

[Link / hc (has AS)]

[Link / hc (has AS)]


Jens FlycktVad är Grannsamverkarna i Sigtuna för något?– Det är en nybildad, ideell förening som vi startade för att stödja polisen i derasarbete med att få fler kommuninnevånare att engagera sig i grannsamverkan. Ijanuari skickade vi ut brev till 86 bostadsrättsföreningar, 50samfällighetsföreningar och två kolonilottsföreningar där vi informerade om att mergrannsamverkan behövs, säger David Lundqvist.Det är oklart vilka som ligger bakom inbrotten.Jonas Junered säger att det i många av fallen finns ett mönster.Vad kan en lägenhetsinnehavare göra för att skydda sig?– Att märka föremål med smart DNA är en åtgärd. Men det bästa är att startagrannsamverkan och därmed prata med sina grannar och sätta upp skyltar. På såsätt blir det lättare att ha koll på vilka som rör sig i området, säger Jonas Junered.Vilka är gärningsmännen?– Man ska inte tro att det nödvändigtvis är slarvigt klädda missbrukare som sysslarmed denna typ av verksamhet. Gärningsmännen kan vara vem som helst och oftaär det utländska ligor som är proffs på just bostadsinbrott som ligger bakom.Nyligen grep vi en person på bar gärning i Upplands Väsby. Ibland kan det vara ettfåtal personer som står för många inbrott säger han.

[Link / hc (has AS)]

[Link / hc (has AS)]

[Link / hc (has AS)]

[Link / hc (has AS)]

[Link / hc (has AS)]

[Link / hc (has AS)]

[Link / hc (has AS)]

[Link / hc (has AS)]

[Link / hc (has AS)]

[Link / hc (has AS)]

[Link / hc (has AS)]

[Link / hc (has AS)]

[Link / hc (has AS)]

[Link / hc (has AS)]

[Link / hc (has AS)]

[Link / hc (has AS)]

[Link / hc (has AS)]

[Link / hc (has AS)]

[Link / hc (has AS)]

[Link / hc (has AS)]

[Link / hc (has AS)]

[Link / hc (has AS)]

[Link / hc (has AS)]

[Link / hc (has AS)]

[Link / hc (has AS)]

[Link / hc (has AS)]

[Link / hc (has AS)]

[Link / hc (has AS)]

[Link / hc (has AS)]

[Link / hc (has AS)]

[Link / hc (has AS)]

[Link / hc (has AS)]

[Link / hc (has AS)]

[Link / hc (has AS)]

[Link / hc (has AS)]

[Link / hc (has AS)]

[Link / hc (has AS)]

[Link / hc (has AS)]

[Link / hc (has AS)]

[Link / hc (has AS)]

[Link / hc (has AS)]

[Link / hc (has AS)]

[Link / hc (has AS)]

[Link / hc (has AS)]

[Link / hc (has AS)]

[Link / hc (has AS)]

[Link / hc (has AS)]

[Link / hc (has AS)]

[Link / hc (has AS)]

[Link / hc (has AS)]

[Link / hc (has AS)]

[Link / hc (has AS)]

[Link / hc (has AS)]

[Link / hc (has AS)]

[Link / hc (has AS)]

[Link / hc (has AS)]

[Link / hc (has AS)]

[Link / hc (has AS)]

[Link / hc (has AS)]

[Link / hc (has AS)]

[Link / hc (has AS)]

[Link / hc (has AS)]

[Link / hc (has AS)]

[Link / hc (has AS)]

[Link / hc (has AS)]

[Link / hc (has AS)]

[Link / hc (has AS)]

[Link / hc (has AS)]

[Link / hc (has AS)]