Grannsamverkarna i Sigtuna kommun, ideell förening (orgnr 802509-4411) Sigtuna kommun bostadsinbrott enligt grannsamverkanspolisens inbrottsvarningar 2020 (kolumn 1-4) (slutligt) (kolumn 5 ej ifylld här, eftersom säkra uppgifter saknas i för många fall) Stadsdel gata Småh / lgh Datum Polisens brottsbeskrivning Grannsamv Anteckn 1 2 3 4 5 6 1 Märsta öster om 263 tätort Dalgatan lgh 2020-01-07 (tisd) Försök till inbrott. Okänd/a har försökt bryta sig in via lås till entrédörren. Arenbergavägen Små-hus 2020-01-15 (onsd) Kl 11.45 Försök till inbrott. Okänd/a har försökt bryta sig in via altandörren. Tallstigen Små-hus 2020-01-20 (månd) Kl ?? Försök till inbrott. Okänd/a har krossat fönster till entrédörr. Utemöbler stod intill som använts för att stå på. Tingvallavägen Lgh 2020-01-24 (fred) Kl 19.00 Försök till inbrott. Okända har försökt bryta sig in via entrédörren. Boende var hemma och höll i dörrhandtaget. Tre unga maskerade personer i 16 20 årsåldern avvek. Nära Tjädervägen Små-hus 2020-02-08 (lörd) Kl 12.50 17.10 Fullbordat inbrott, villa/radhus Okänd/a har brutit sig in via entrédörren. Oklart vad som eventuellt har stulits. Södergatan Lgh 2020-02-10 (månd) Kl 17.00 22.00 Fullbordat inbrott. Okänd/a har brutit sig in via fönster. Oklart vad som eventuellt har stulits. Tingvallavägen Lgh 2020-02-11 (tisd) Kl 11.00 17.00 Fullbordat inbrott. Okänd/a har brutit sig in via entrédörren. Oklart vad som eventuellt har stulits. Stockholmsvägen Lgh 2020-02-08 (lörd) ->2020-02-13 (torsd) Fullbordat inbrott. Okänd/a har brutit sig in via fönster. Oklart vad som eventuellt har stulits. Tingvallavägen Lgh 2020-02-12 (onsd) Kl ?? Fullbordat inbrott. Okänd/a har brutit sig in via entrédörren. Oklart vad som eventuellt har stulits.
Grannsamverkarna i Sigtuna kommun, ideell förening (orgnr 802509-4411) Sigtuna kommun bostadsinbrott enligt grannsamverkanspolisens inbrottsvarningar 2020 (kolumn 1-4) (slutligt) (kolumn 5 ej ifylld här, eftersom säkra uppgifter saknas i för många fall) Stadsdel gata Småh / lgh Datum Polisens brottsbeskrivning Grannsamv Anteckn 1 2 3 4 5 6 2 Skolgatan lgh 2020-02-20 (torsd) Kl 06.30 19.00 Fullbordat inbrott. Okänd/a har brutit sig in via entrédörren. Oklart vad som eventuellt har stulits. Ekillavägen Små-hus 2020-02-20 (torsd) Kl 17.30 Försök till inbrott. Okänd/a har försökt bryta sig in via fönster. Boende var hemma, öppnade ytterdörr, inbrottet avbröts och i vart fall en person sprang från platsen. Nära Idrottsvägen Små-hus 2020-02-20 (torsd) Kl 17.30 -19.50 Försök till inbrott. Okänd/a har försökt bryta sig in via två fönster. Östregårds väg lgh 2020-02-19 (onsd) Kl 07.00 -> 2020-02-22 (lörd) Kl 22.00 Fullbordat inbrott. Okänd/a har brutit sig in via entrédörren. Oklart vad som eventuellt har stulits. Barrvägen Små-hus 2020-02-22 (lörd) Kl ?? Fullbordat inbrott. Ringvägen Små-hus 2020-02-22 (lörd) -> 2020-02-27 (torsd) Kl 12.00 Fullbordat inbrott. Okänd/a har försökt bryta sig in via fönster. Oklart vad som eventuellt har stulits. Bokvägen Små-hus 2020-03-04 (onsd) Kl 11.15 13.15 Fullbordat inbrott. Okänd/a har brutit sig in via altanfönster. Oklart vad som eventuellt har stulits. Lyckostigen lgh 2020-05-04 (månd) Kl 04.30 Försök till inbrott. Boende vaknade av att någon krossade fönster på balkongdörr. Boende såg två personer som hoppade över balkongräcket och sprang iväg. Nära Sätunavägen lgh 2020-05-21 (torsd) Kl 11.15 12.30 Försök till inbrott. Okänd/a har försökt bryta sig in via entrédörren.
Grannsamverkarna i Sigtuna kommun, ideell förening (orgnr 802509-4411) Sigtuna kommun bostadsinbrott enligt grannsamverkanspolisens inbrottsvarningar 2020 (kolumn 1-4) (slutligt) (kolumn 5 ej ifylld här, eftersom säkra uppgifter saknas i för många fall) Stadsdel gata Småh / lgh Datum Polisens brottsbeskrivning Grannsamv Anteckn 1 2 3 4 5 6 3 Vänortsringen lgh 2020-06-06 (lörd) Kl 04.00 06.00 Försök till inbrott. Okänd/a har försökt bryta sig in via entrédörr som var skev och kikhål övertäckt. Vänortsringen lgh 2020-06-07 (sönd) Kl 17.30-tiden Försök till inbrott. Okänd/a har ryckt i handtag och försökt bryta sig in via entrédörr. Boende var hemma och såg person genom kikhål. Nära Svampvägen Små-hus 2020-06-09 (tisd) Kl ?? Försök till inbrott. Tvärvägen lgh 2020-06-29 (månd) Kl 13.30-tiden Försök till inbrott. Okänd/a har försökt bryta sig in via entrédörren. Centrumleden lgh 2020-06-30 (tisd) Kl ?? Försök till inbrott. Odalvägen lgh 2020-07-03 (fred) Kl 16.00 -> 2020-07-04 (lörd) Kl 15.00 Fullbordat inbrott, lägenhet Okänd/a har brutit sig in via entrédörren. Okänd mängd saker borta. Södergatan lgh 2020-07-05 (sönd) Kl 13.00-23.00 Försök till inbrott. Okänd/a har försökt bryta sig in via entrédörren. Tvärvägen lgh 2020-07-10 (fred) Kl 08.45 23.00 Fullbordat inbrott. Okänd/a har brutit sig in via entrédörren. I vart fall ett pass stulet. Tingvallavägen lgh 2020-07-16 (torsd) Kl 12.00 (ca) Försök till inbrott. Flera okända män bröt upp entrédörren. Boende var hemma och stod innanför dörren. Männen sprang direkt därifrån. Nära Södergatan lgh 2020-08-17 (fred) Kl ?? Försök till inbrott. Södergatan lgh 2020-08-18 (tisd) Kl 18.00 20.20 Fullbordat inbrott. Okänd/a har brutit sig in via entrédörr. Oklart vad som eventuellt har stulits.
Grannsamverkarna i Sigtuna kommun, ideell förening (orgnr 802509-4411) Sigtuna kommun bostadsinbrott enligt grannsamverkanspolisens inbrottsvarningar 2020 (kolumn 1-4) (slutligt) (kolumn 5 ej ifylld här, eftersom säkra uppgifter saknas i för många fall) Stadsdel gata Småh / lgh Datum Polisens brottsbeskrivning Grannsamv Anteckn 1 2 3 4 5 6 4 Västra bangatan lgh 2020-08-22 (lörd) Kl ?? Försök till inbrott. Södergatan lgh 2020-09-08 (tisd) Kl 08.50 Försök till inbrott. Okänd/a har försökt bryta sig in via entrédörren. Boende hörde ljud, tittade genom tittögat på dörren, såg ingen men hörde att någon sprang nerför trappan. Brytmärken på dörren. Nära Vänortsringen lgh 2020-09-25 (fred) Kl 14.00 20.00 Försök till inbrott. Flertal okända har försökt bryta sig in via entrédörr. Vittne såg flera okända män på våningsplanet. nära Tvärvägen lgh 2020-10-17 (lörd) Kl 06.30 22.30 Fullbordat inbrott. Okänd/a har brutit sig in via entrédörr. Oklart vad som eventuellt har stulits. Tingvallavägen lgh 2020-10-29 (torsd) Kl 07.00 20.00 Fullbordat inbrott, lägenhet Okänd/a har brutit sig in via balkongdörren. Oklart i nuläget vad som eventuellt har stulits. Rönnvägen Små-hus 2020-10-31 (sönd) Kl ?? Fullbordat inbrott. Idrottsvägen Små-hus 2020-11-02 (månd) Försök till inbrott, villa/radhus Okänd/a har försökt bryta sig in via fönster. Yttre glasruta bortplockad, brytmärken. Nära Diagonalen lgh 2020-11-24 (tisd) Kl 15.30 -> 17.40 Fullbordat inbrott, lägenhet Okänd/a har brutit sig in via balkongdörr. Oklart vad som eventuellt har stulits. Odensalavägen lgh 2020-11-08 (sönd) Kl ?? Fullbordat inbrott
Grannsamverkarna i Sigtuna kommun, ideell förening (orgnr 802509-4411) Sigtuna kommun bostadsinbrott enligt grannsamverkanspolisens inbrottsvarningar 2020 (kolumn 1-4) (slutligt) (kolumn 5 ej ifylld här, eftersom säkra uppgifter saknas i för många fall) Stadsdel gata Småh / lgh Datum Polisens brottsbeskrivning Grannsamv Anteckn 1 2 3 4 5 6 5 Märsta öster om 263 landsbygd Arlanda lgh 2020-01-05 (sönd) Kl ?? Försök till inrott Karbyvägen (Vidbo) Små-hus 2020-05-14 (torsd) Kl 07.40 12.30 Fullbordat inbrott. Okänd/a har brutit sig in i bostaden via källardörr. Ånsta Små-hus 2020-11-30 (månd) Kl 14.30 23.00 Fullbordat inbrott. Okänd har brutit sig in i bostaden via fönster. Oklart vad som eventuellt har stulits. Dalen Små-hus 2020-11-01 (sönd) ->2020-11-28 Fullbordat inbrott. Okänd/a har brutit sig in via fönster. Oklart vad som eventuellt har stulits inifrån bostaden. Diverse annat stulits såsom släp, båtmotor och interiör från flera fordon. Valsta-Steninge Valstavägen lgh 2020-01-01 (onsd) Kl 16.30 Fullbordat inbrott. Okänd/a har brutit sig in via entrédörren. Oklart vad som eventuellt har stulits. Tellusgatan Små-hus 2020-01-12 (tisd) -> 2020-01-13 (onsd) Kl 21.00 Fullbordat inbrott. Okänd/a har tagit sig in genom att montera bort ramen till tvättstuge-dörr. Oklart vad som eventuellt har stulits. Siriusgatan Små-hus 2020-02-14 (fred) Kl 11.00 12.30 Fullbordat inbrott. Okänd/a har brutit sig in via altandörr. I vart fall har kontanter och guldföremål stulits. Frejgatan lgh 2020-02-07 (fred) -> 2020-02-19 (onsd) Fullbordat inbrott. Okänd/a har på oklart sätt tagit sig in. Stor oreda. Oklart vad som eventuellt har stulits.
Grannsamverkarna i Sigtuna kommun, ideell förening (orgnr 802509-4411) Sigtuna kommun bostadsinbrott enligt grannsamverkanspolisens inbrottsvarningar 2020 (kolumn 1-4) (slutligt) (kolumn 5 ej ifylld här, eftersom säkra uppgifter saknas i för många fall) Stadsdel gata Småh / lgh Datum Polisens brottsbeskrivning Grannsamv Anteckn 1 2 3 4 5 6 6 Keramikens väg Små-hus 2020-02-18 (tisd) Kl 00.30 Försök till inbrott. Okända har försökt bryta sig in via fönster. Larm utlöstes och personerna avvek. Nära Frejgatan lgh 2020-03-16 (månd) Kl ?? Fullbordat inbrott Idungatan lgh 2020-04-20 (månd)-> 2020-04-30 (torsd) Försök till inbrott. Boende varit bortrest. Väl hemma upptäcktes att okänd försökt bryta sig in via en dörr och ett fönster. Valsta gårdsväg lgh 2020-06-26 (fred) Kl 13.30 16.00 Fullbordat inbrott. Okänd/a har brutit sig in i bostaden via fönster. Oklart vad som eventuellt har stulits. Stjärngatan Små-hus 2020-07-04 (lörd) Kl 14.00 18.30 Fullbordat inbrott. Okänd/a har brutit sig in via entrédörren. Oklart vad som eventuellt har stulits. Sleipnergatan lgh 2020-08-16 (sönd) Kl ?? Fullbordat inbrott. Steningehöjden Nybodavägen Små-hus 2020-09-08 (tisd) Kl ??.?? Försök till inbrott. Okänd/a har krossat vardagsrumsfönster. Ser ut som försök har gjorts att ta bort glasskärvor. Ingen varit inne. Nära Pergolavägen Små-hus 2020-10-24 (lörd) 21.00-tiden Försök till inbrott. Okänd/a har försökt bryta sig in via entrédörr. Högljutt larm utlöst. Nära
Grannsamverkarna i Sigtuna kommun, ideell förening (orgnr 802509-4411) Sigtuna kommun bostadsinbrott enligt grannsamverkanspolisens inbrottsvarningar 2020 (kolumn 1-4) (slutligt) (kolumn 5 ej ifylld här, eftersom säkra uppgifter saknas i för många fall) Stadsdel gata Småh / lgh Datum Polisens brottsbeskrivning Grannsamv Anteckn 1 2 3 4 5 6 7 Sigtuna stad Tätort Tvillingbackarna lgh 2020-01-10 (fred) Kl 15.00 18.00 Fullbordat inbrott. Okänd/a har brutit upp fönsterkarm till sovrum. Oklart vad som eventuellt har stulits. Katarina Jagellonikas väg Små-hus 2020-01-13 (månd) Kl 00.30 -> 05.15 Fullbordat inbrott. Okänd/a har på okänt sätt tagit sig in. Datorer, nycklar till bilar samt tillhörande bilar stulna. Axgatan Små-hus 2020-01-13 (månd) Kl 19.00 -> 20.00 Fullbordat inbrott. Okänd/a har plockat ur ett fönster och tagit sig in. Oklart vad som eventuellt har stulits. Karin Hansdotters väg lgh 2020-01-25 (lörd) Kl 19.00 20.00 Försök till inbrott. Okänd har försökt ta sig in via sovrumsfönster som stod på glänt. Boende vaknade av ljuskägla via glipan och såg en arm som sträcktes in. Boende ropade till och personen försvann. Nära Gunilla Bielkes väg Små-hus 2020-02-14 (fred) ->2020-02-15 (lörd) Kl 06.10 Fullbordat inbrott. Okänd/a har brutit sig in via altandörr. Oklart vad som eventuellt har stulits. Skyttegatan Små-hus 2020-02-13 (torsd) Kl 07.00 -> 2020-02-15 (lörd) Kl 17.30 Fullbordat inbrott, villa/radhus Okänd/a har brutit sig in via fönster. I vart fall ett armbandsur stulet. Munkholmsvägen Små-hus 2020-02-17 (månd) Kl 19.00 -> 2020-02-18 (tisd) Kl 05.20 Fullbordat inbrott. Okänd/a har brutit sig in via entrédörren. I vart fall en plånbok stulen.
Grannsamverkarna i Sigtuna kommun, ideell förening (orgnr 802509-4411) Sigtuna kommun bostadsinbrott enligt grannsamverkanspolisens inbrottsvarningar 2020 (kolumn 1-4) (slutligt) (kolumn 5 ej ifylld här, eftersom säkra uppgifter saknas i för många fall) Stadsdel gata Småh / lgh Datum Polisens brottsbeskrivning Grannsamv Anteckn 1 2 3 4 5 6 8 Albods väg Små-hus 2020-02-21 (fred) Kl 07.00 19.00 Fullbordat inbrott. Okänd/a har krossat altandörrsruta. Oklart vad som eventuellt har stulits. Albods väg Små-hus 2020-02-21 (fred) Kl 12.30 -> 2020-02-25 (tisd) Kl 16.45 Fullbordat inbrott. Okänd/a har brutit sig in via altandörren. I vart fall kontanter, elektronik och smycken stulna. Olov Hartmans väg lgh 2020-02-21(fred) Kl 15.30 20.00 Fullbordat inbrott. Okänd/a har på okänt sätt tagit sig in i bostaden. I vart fall smycken stulna. Stora Brännbovägen lgh 2020-03-11 (onsd) Fullbordat inbrott Drakslingan Små-hus 2020-03-26 (torsd) -> 2020-04-27 (månd) Fullbordat inbrott. Okänd/a har brutit sig in i bostaden genom att lyfta ur ett badrumsfönster. Oklart vad som eventuellt har stulits. Sankt Persgatan Små-hus 2020-05-12 (tisd) Kl 14.00 16.30 Fullbordat inbrott. Okänd/a har brutit sig in i bostaden via altandörr. I vart fall värdehandlingar stulna. Granitvägen lgh 2020-06-20 (lörd) Kl ?? Fullbordat inbrott. Albods väg Små-hus 2020-07-09 (torsd) Kl ?? Försök till inbrott. Trollbergsvägen lgh 2020-07-18 (lörd) -> 2020-07-19 (sönd) Fullbordat inbrott. Okänd/a har brutit sig in via entrédörren. I vart fall persiska mattor samt smycken stulna. Emunds väg Små-hus 2020-08-19 (onsd) Kl 09.45 Fullbordat inbrott. Två okända kvinnor har på okänt sätt tagit sig in i bostaden som var låst. Boende kom hem och mötte två kvinnor inne i bostaden. De sprang direkt därifrån och efter saknades smycken och klockor. Nära
Grannsamverkarna i Sigtuna kommun, ideell förening (orgnr 802509-4411) Sigtuna kommun bostadsinbrott enligt grannsamverkanspolisens inbrottsvarningar 2020 (kolumn 1-4) (slutligt) (kolumn 5 ej ifylld här, eftersom säkra uppgifter saknas i för många fall) Stadsdel gata Småh / lgh Datum Polisens brottsbeskrivning Grannsamv Anteckn 1 2 3 4 5 6 9 Abods väg Små-hus 2020-08-29 (lörd) Kl 01.20 (ca) Försök till inbrott. Via kameraövervakning syns hur två okända män har gått runt bostaden och känt på flera fönster. De försvinner sedan iväg. En boende var hemma vid tillfället men hörde eller såg inget. Nära Kippvägen Små-hus 2020-09-12 (lörd) Kl 17.00 2020-09-13 (sönd) Kl 00.30 Fullbordat inbrott. Okänd/a har tagit sig in genom sovrumsfönster. I vart fall ring och pass stulna. Munkholmsvägen Små-hus 2020-08-31 (månd) ->2020-09-14 (månd) Fullbordat inbrott. Okänd/a har brutit sig in genom att lyfta ur fönsterkasett till balkongdörr. Oklart vad som stulits Slånbärsvägen Små-hus 2020-10-29 (torsd) Kl 17.00 20.30 Försök till inbrott. Okänd/a har försökt bryta sig in via balkongdörren. Nära Klippvägen Små-hus 2020-10-27 (tisd) Kl ?? Fullbordat inbrott. Stora gatan lgh 2020-10-28 (onsd) Kl 12.00 -> 2020-10-31 (sönd) Kl 14.00 Fullbordat inbrott, lägenhet Okänd/a har brutit sig in via balkongdörren. Oklart i nuläget vad som eventuellt har stulits. Sigtuna stad landsbygd Rosersberg tätort