Grannsamverkarna i Sigtuna kommun, ideell förening Sigtuna kommun bostadsinbrott enligt grannsamverkanspolisens inbrottsvarningar 2018 (kolumn 1-4) (slutligt) (kolumn 5 ej ifylld här, eftersom säkra uppgifter saknas i för många fall) Stadsdel gata Småh / lgh Datum Polisens brottsbeskrivning Grannsamv Anteckn 1 2 3 4 5 7 1 Märsta öster om 263 tätort Rakveregatan lgh 2018-01-09 (tisd) -> 2018-01-13 (lörd) Kl 15.30 Försök till inbrott ?? (Gata i Märsta) lgh 2018-01-10 (onsd) kl 01.00 08.30 Försök till inbrott Lyckostigen lgh 2018-01-12 (fred) kl 05.15-21.05 Fullbordat inbrott Solbrinken lgh 2018-01-17 (onsd) kl 16.00 18.15 Fullbordat inbrott Odalvägen lgh 2018-01-17 (onsd) kl 17.00 -> 2018-01-18 (torsd) kl 05.30 Försök till inbrott Sätunavägen lgh 2018-01-25 (torsd) kl 16.00 17.00 Försök till inbrott Odensalavägen lgh 2018-01-31 (0nsd) kl 05.30- 19.00 Försök till inbrott Rakveregatan lgh 2018-02-03 (lörd) kl 19.00 Försök till inbrot Anemonstigen Små-hus 2018-02-05 (månd) kl 07.30 20.45 Försök till inbrott Odensalavägen lgh 2018-02-08 (torsd) kl 01.00 02.00 Försöktill inbrott Södergatan lgh 2018-02-09 (fred) kl 07.05-18.35 Fullbordat inbrott
Grannsamverkarna i Sigtuna kommun, ideell förening Sigtuna kommun bostadsinbrott enligt grannsamverkanspolisens inbrottsvarningar 2018 (kolumn 1-4) (slutligt) (kolumn 5 ej ifylld här, eftersom säkra uppgifter saknas i för många fall) Stadsdel gata Småh / lgh Datum Polisens brottsbeskrivning Grannsamv Anteckn 1 2 3 4 5 7 2 ?? (Gatuadress Märsta) lgh 2018-02-14(onsd) Kl 16.00-19.40 Fullbordat inbrott Diagonalen lgh 2018-02-25 (sönd) kl 23.30 -> 2018-02-26 (månd) kl 06.30 Fullbordat inbrott Odensalavägen lgh 2018-03-15 (torsd) kl.10:30 16:00 Fullbordat inbrott Målsägandens nyckel blev stulen varpå gärningspersonen tog sig in i målsägandens bostad. Samtliga rum genomgångna och lådor utrivna. Smycken samt bärbar dator tillgripet. Stationsgatan Små-hus 2018-02-16 (fred) kl 17.00 21.15 Fullbordat inbrott Pilgatan Små-hus 2018-02-17 (lörd) kl 15.00 19.50 Fullbordat inbrott Norrbackavägen lgh 2018-03-07 (onsd) kl 04.00 Fullbordat inbrott Ringvägen Små-hus 2018-03-18 (sönd) kl.19:28 Fullbordat inbrott Okänd gärningsperson har tagit sig in i villan genom att krossa ett helfönster på en altandörr. Okänt vad för gods som är stulet. Larm fanns och utlöstes. Norrbackavägen lgh 2018-03-26 (månd) kl 11.30 13.30 Försök till inbrott Södergatan lgh 2017-10-11 -> 2018-03-29 Försök till inbrott Okänd gärningsperson har försökt att ta sig in i bostaden genom att försöka bryta upp en balkongdörr när boenden varit bortrest under en längre tid. Stockholmsvägen Små-hus 2018-04-06 (fred) Kl 09.00-11.00 Fullbordat inbrott, villa Okänd gärningsperson har tagit sig in i bostaden genom att klättra upp på en balkong och sedan krossat en fönsterruta. Man har sedan
Grannsamverkarna i Sigtuna kommun, ideell förening Sigtuna kommun bostadsinbrott enligt grannsamverkanspolisens inbrottsvarningar 2018 (kolumn 1-4) (slutligt) (kolumn 5 ej ifylld här, eftersom säkra uppgifter saknas i för många fall) Stadsdel gata Småh / lgh Datum Polisens brottsbeskrivning Grannsamv Anteckn 1 2 3 4 5 7 3 tagit sig ut genom ett fönster. Hela huset är genomsökt efter gods. Det är känt att smycken har tillgripits. Sätunavägen lgh 2018-04-06 (sönd) Kl 06.00-06.05 Försök till inbrott, lägenhet Boende på bottenvåningen uppmärksammade en man som lutade sig in genom ett öppet fönster. Mannen hade ett långt verktyg i ena handen. Mannen sprang iväg när han såg den boende. Ringvägen Små-hus 2018-04-10 (tisd) Kl 07.00-13.15 Fullbordat inbrott, villa När den boende i huset vaknade upptäckte denne att någon gjort inbrott i huset. Nedervåningen var genomsökt. Gärningspersonen har tagit sig in i bostaden genom att först försöka bryta upp altandörren. När de ej lyckats med detta har man krossat en intilliggande ruta och därefter sträckit sig in och kunnat öppna upp handtaget inifrån. Hunden som fanns i bostaden släpptes även ut vid tillfället. Lyckostigen lgh 2018-04-13 (fred) Kl09.00-14.00 Försök till inbrott, lägenhet Målsäganden upptäcker brytmärken på sin balkongdörr. Bostaden ligger på nedre botten. Norrbackavägen lgh 2018-05-06(sönd) Kl 10.00-13.00 Fullbordat inbrott, lägenhet Okänd person har brutit sig in i bostaden genom att bryta upp en säkerhetsdörr. Man har brutit upp metallkarmen kring dörren och dörren är ur sitt läge. Båda dörrens lås har varit låsta under tillfället. Stora skador har uppstått på både dörr och karm. Smycken har stulits. Svampvägen Små-hus 2018-05-09 (onsd) Kl 15.00 -> 2018-05-14 (månd) Kl 17.30 Fullbordat inbrott, villa Okänd gärningsperson har tagit sig in i bostaden genom att montera ned en dörrspegel på en altandörr som finns på baksidan av huset. I villan redda oordning med utdragna lådor och utrivna föremål på golvet. Efter att anmälan gjordes hittades den ryggsäck som blev stulen, på en grannes tomt. Ryggsäcken innehöll även fler föremål som hade stulits vid tillfället.
Grannsamverkarna i Sigtuna kommun, ideell förening Sigtuna kommun bostadsinbrott enligt grannsamverkanspolisens inbrottsvarningar 2018 (kolumn 1-4) (slutligt) (kolumn 5 ej ifylld här, eftersom säkra uppgifter saknas i för många fall) Stadsdel gata Småh / lgh Datum Polisens brottsbeskrivning Grannsamv Anteckn 1 2 3 4 5 7 4 Granvägen Små-hus 2018-05-25 (fred) Kl 12.00 -> 2018-05-26 Kl 00.00 Fullbordat inbrott, villa. Okänd gärningsperson har tagit sig in i bostaden genom att plocka ut ett treglasfönster från undervåningen. Tvärvägen lgh 2018-06-09 (lörd) Kl 13.00-21.57 Fullbordat inbrott, lägenhet. När boenden kommer hem upptäcker denne att något gjort inbrott i lägenheten. Ytterdörren har brytskador och går ej att stängas. Känt att bilnycklar stulits. Solrosvägen Små-hus 2018-07-11 (onsd) Kl 05.00 05.05 Fullbordat inbrott, villa Målsäganden vaknar av att någon krossar ett fönster till huset. När målsäganden går upp mötts denne av två stycken personer. Efter tillsägelse lämnar personerna skyndsamt genom ytterdörren. Murkelvägen Små-hus 2018-07-13 (fred) kl 14.00 15.00 Fullbordat inbrott. Fasanvägen Små-hus 2018-07-24 (tisd) kl 21.00 -> 2018-07-25 (onsd) kl 07.00 Fullbordat inbrott. Blåklintvägen Små-hus 2018-08-04 (lörd) Kl 20.00 - - 2018-08-05 (sönd) Kl 12.30 Fullbordat inbrott, villa Okänd gärningsperson/er har brutit sig in via balkongdörr. Hela villan genomsökt. Boende bortresta. Oklart vad som stulits. Sätunavägen lgh 2018-08-23 Kl 10.30 21.00 Försök till inbrott, lägenhet Okänd gärningsperson har försökt att bryta sig in i lägenheten genom att bryta i entrédörren vid låset. Centrumleden lgh 2018-08-30 (torsd) Kl 16.00 21.00 Fullbordat inbrott, lägenhet Brytmärken upptäcktes på ytterdörren. Dörren var fortfarande låst och man hade ej lyckats ta sig in i bostaden.
Grannsamverkarna i Sigtuna kommun, ideell förening Sigtuna kommun bostadsinbrott enligt grannsamverkanspolisens inbrottsvarningar 2018 (kolumn 1-4) (slutligt) (kolumn 5 ej ifylld här, eftersom säkra uppgifter saknas i för många fall) Stadsdel gata Småh / lgh Datum Polisens brottsbeskrivning Grannsamv Anteckn 1 2 3 4 5 7 5 Tingvallavägen lgh 2018-09-04 (tisd) Kl 12.30 -> 2018-09-05 (onsd) Kl 00.30 Fullbordat inbrott, Okänd gärningsperson har krossat balkongdörrens glas och tagit sig in i bostaden. Bland annat har teknikgods försvunnit. Aspvägen Små-hus 2018-09-17 (månd) kl 18.10 19.10 Försök till inbrott. Lyckostigen lgh 2018-09-25 (tisd) kl 17.00 23.00 Fullbordat inbrott. Västra bangatan lgh 2018-10-09 (tisd) kl.20:50 21:00 Försök till inbrott. Okänd man öppnade lägenhetsdörren. När denne upptäckte att det fanns boende hemma stängdes dörren snabbt. Ekilla gårdsväg lgh ->2018-10-18 (torsd) kl 12.00 Fullbordat inbrott. Okänd gärningsperson har brutit sönder ytterdörren och sedan tillgripit gods ur lägenheten. Bokvägen Små-hus 2018-10-29 (månd) kl 00.00-07.30 Försök till inbrott. Okänd person har tagit sig in i bostadens uterum genom att krossa en ruta på ytterdörren in till uterummet. Skogsvägen Små-hus 2018-11-09 (fred) Kl ??.?? -> 2018-11-13 (tisd) kl 23.59 Fullbordat inbrott Västra bangatan lgh 2018-11-21 (onsd) Kl 13.00 -> 2018-11-22 (torsd) kl 14.00 Fullbordat inbrott. Okänd gärningsperson har tagit sig in i lägenheten genom att bryta upp balkongdörren. Balkongdörrens glas var krossat och man fann två stora stenar innanför i lägenheten. Arenbergavägen Små-hus 2018-11-21 (onsd) Kl 17.30-17.35 Försök till inbrott. Boende hörde först hur det plingade på dörren och kort därefter hör-des en smäll. Okänd gärningsperson har då kastat in en sten genom
Grannsamverkarna i Sigtuna kommun, ideell förening Sigtuna kommun bostadsinbrott enligt grannsamverkanspolisens inbrottsvarningar 2018 (kolumn 1-4) (slutligt) (kolumn 5 ej ifylld här, eftersom säkra uppgifter saknas i för många fall) Stadsdel gata Småh / lgh Datum Polisens brottsbeskrivning Grannsamv Anteckn 1 2 3 4 5 7 6 balkongfönstret. Vänortsringen lgh 2018-11-27 (tisd) kl 06:30 17:00 Fullbordat inbrott. Okänd har brutit sig in via fönster på baksida/markplan. Diverse saker stulna från flertal rum. Vänortsringen lgh 2018-12-21 (fred) kl 08.30->19.00 Försök till inbrott Entrélåsen olåsta, när boende kom hem. Ingen åverkan, ingen varit synligt inne. Försvunna nycklar sedan tidigare till bostaden. Ängsvägen Små-hus 2018-12-24 (månd) kl 16.00->18.40 Försök till inbrott. Okänd/a har försökt bryta sig in via sidodörr. Hemlarmet gick och hemmets boenden, som befann sig i närheten, rusade hem och kunde konstatera stora brytmärken. Dalgatan lgh 2018-12-25 (tisd) Kl 15.30 -> 23.20 Fullbordat inbrott. Okänd/a har brutit upp balkongdörr på första våningen. Bostaden genomsökt med allmän oordning som följd. Oklart vad som stulits. Vänortsringen lgh 2018-12-27 (torsd) Kl 12.00-> 2018-12-28 (fred) Kl 22.30 Försök till inbrott. Okänd/a har försökt bryta sig in i tub för nyckel till bostaden. Märsta öster om 263 landsbygd Lundby, Odensala Små-hus 2018-04-23 (månd) Kl 18.25-18.28 Försök till inbrott, villa/radhus Boenden uppmärksammar hur dennes ytterdörr öppnades och sedan stängdes när boendens hundar började skälla. Utanför bostaden sågs en man stå. När boenden frågar vad mannen gör där säger denne att han vill ha något att äta. Mannen går sedan från platsen. Senare framkommer att en granne blivit av med en cykel.
Grannsamverkarna i Sigtuna kommun, ideell förening Sigtuna kommun bostadsinbrott enligt grannsamverkanspolisens inbrottsvarningar 2018 (kolumn 1-4) (slutligt) (kolumn 5 ej ifylld här, eftersom säkra uppgifter saknas i för många fall) Stadsdel gata Småh / lgh Datum Polisens brottsbeskrivning Grannsamv Anteckn 1 2 3 4 5 7 7 Källbo Små-hus 2018-06-25 (månd) Kl 07.00 16.30 Fullbordat inbrott, villa Båda altandörrarna har man brutit på varav en gått upp. Huset är genomsökt av gärningspersonerna, särskilt sovrummet. Smycken samt elektronik har stulits. Samma dag som inbrottet skedde sågs en man knacka på det aktuella husets dörr. En granne frågade vad mannen ville och han bad om ett glas vatten. Grannen bad mannen att gå vilket han gjorde. Mannen satte sig i en bil tillsammans med två ytterligare personer. Okänt om dessa personen kan sättas i samband med inbrottet Hova Små-hus 2018-08-14 (tisd) Kl 14.00 16.00 Fullbordat inbrott, villa Okänd gärningsperson har tagit sig in i bostaden genom ett fönster på nedervåningen. Man kan finna brytmärken på utsidan. Bland annat smycken, klockor och kontanter är stulna. Lövstaholm Små-hus 2018-07-13 (fred) kl 10.15 10.25 Fullbordat inbrott. Valsta-Steninge Vestagatan Små-hus 2018-01-03 (onsd) kl 09.30 23.20 Försök till inbrott Okänd gärningsperson har krossat sidorutan vid entrédörren. Entrédörren var fortfarande låst och vid anmälningstillfället okänt om inbrottet var fullbordat. Solgatan Små-hus 2018-01-04 (torsd) kl 10.00-17.30 Fullbordat inbrott Okänd gärningsperson har tagit sig in i villan genom att bryta i fönsterkarmen och sedan lyft ut fönsterrutan. Gärningspersonerna har varit i samtliga rum och lådor samt skåp var genomsökta. Okänt vad för gods som var stulet. Kungshörnet lgh 2018-01-13 (lörd) kl 17.00 21.00 Fullbordat inbrott
Grannsamverkarna i Sigtuna kommun, ideell förening Sigtuna kommun bostadsinbrott enligt grannsamverkanspolisens inbrottsvarningar 2018 (kolumn 1-4) (slutligt) (kolumn 5 ej ifylld här, eftersom säkra uppgifter saknas i för många fall) Stadsdel gata Småh / lgh Datum Polisens brottsbeskrivning Grannsamv Anteckn 1 2 3 4 5 7 8 Marsgatan Små-hus 2018-01-14 (sönd) kl 01.55 01.55 Fullbordat inbrott Oriongatan Små-hus 2018-01-18 (torsd) kl 23.59 Fullbordat inbrott Kungshörnet lgh 2018-01-24 (onsd) kl 15.30 20.30 Fullbordat inbrott Kungshörnet lgh 2018-02-03 (lörd) kl 13.00-18.50 Fullbordat inbrott Frejgatan lgh 2018-02-14 (onsd) kl 07.30-19.00 Fullbordat inbrott Frejgatan lgh 2018-02-15 (torsd) kl 11.45-23.15 Fullbordat inbrott Oriongatan Små-hus 2018-02-15 (torsd) Kl 15.00-16.30 Fullbordat inbrott Kungshörnet lgh 2018-02-15 (torsd) kl 18.47 Försök till inbrott Siriusgatan Små-hus 2018-02-22 (torsd) kl 19.00 20.20 Fullbordat inbrott Solgatan Små-hus 2018-02-23 (fred) kl 16.53 Fullbordat inbrott Solgatan Små-hus 2018-03-09 (fred) kl.09:30 12:00 Fullbordat inbrott Okänd gärningsperson har tagit sig in i bostaden genom en dörr på baksidan. Stjärngatan Små-hus 2018-03-09 (fred) kl.15:00 > 2018-03-11 (sönd) kl.19:00 Fullbordat inbrott Okänd gärningsperson har brutit loss fönsterlisterna runt ett två kvm stort fönster. Fönstret har sedan lyfts ned. I villan är det oreda och det är i nuläget okänt vad som stulits.
Grannsamverkarna i Sigtuna kommun, ideell förening Sigtuna kommun bostadsinbrott enligt grannsamverkanspolisens inbrottsvarningar 2018 (kolumn 1-4) (slutligt) (kolumn 5 ej ifylld här, eftersom säkra uppgifter saknas i för många fall) Stadsdel gata Småh / lgh Datum Polisens brottsbeskrivning Grannsamv Anteckn 1 2 3 4 5 7 9 Steninge backe lgh 2018-04-07 (lörd) Kl 14.00-18.30 Fullbordat inbrott. Man har tagit sig in i bostaden genom att riva väggen som är intill ytterdörren till lägenheten. Grannar har ej märkt av något av händelsen. Hela lägenheten är genomriven. Okänt vad som stulits. Venusgatan Små-hus 2018-04-11 (onsd) Kl 07.30-07.40 Fullbordat inbrott. När målsäganden vaknade så upptäckte denne en gärningsperson i huset. Gärningspersonen har tagit sig in genom att på husets baksida bryta sönder en fönsterkarm tills fönstret gav vika. Gärningspersonen hade då klättrat in genom fönstret och när målsäganden gick upp för att kontrollera ljudet så upptäcktes gärningspersonen. Denne lämnade snabbt bostaden och polis larmades. Polispatruller och hundpatrull kom till platsen men efter spårning kunde man ej finna gärningspersonen. Mångatan Små-hus 2018-04-12 (torsd) Kl 09.12 Fullbordat inbrott. TVÅ GRIPNA GÄRNINGSMÄN Målsägandens larmföretag ringde upp denne och meddelade att larmet på huset hade utlösts. De såg även att en person stod inne i vardagsrummet. Gärningspersonen hade tagit sig in i bostaden genom att krossa ett fönster. En telefon hade stulits och när man sedan själv sökte efter sin telefon fann man att den fanns i närheten. När man kom till platsen sågs två gärningsmän slänga något i en skogsdunge. Detta visades vara telefonen. De två männen greps på plats. Marsgatan Små-hus 2018-04-28 (lörd) Kl 17.00-22.45 Fullbordat inbrott. Okänd gärningsperson har brutit upp balkongdörren till bostaden. Hela huset är sedan genomsökt. Kungshörnet lgh 2018-04-29 (sönd) Kl 14.00-20.00 Fullbordat inbrott, lägenhet Okänd gärningsperson har tagit sig in i bostaden genom att klättra in genom ett fönster. Känt att kontanter samt smycken är stulet.
Grannsamverkarna i Sigtuna kommun, ideell förening Sigtuna kommun bostadsinbrott enligt grannsamverkanspolisens inbrottsvarningar 2018 (kolumn 1-4) (slutligt) (kolumn 5 ej ifylld här, eftersom säkra uppgifter saknas i för många fall) Stadsdel gata Småh / lgh Datum Polisens brottsbeskrivning Grannsamv Anteckn 1 2 3 4 5 7 10 Sleipnergatan Lgh 2018-05-06 (sönd) Kl 10.55-14.40 Fullbordat inbrott. Lägenhetsdörren har brutits upp och gärningspersonerna har tillträtt lägenheten. Okänt vad som stulits.