From: David Lundqvist <david.n.lundqvist@telia.com>Sent time: Friday, January 19, 2018 9:04:33 AMTo: David Lundqvist <david.n.lundqvist@telia.com>Subject: Något fler bostadsinbrott 2017 - men många fler tjuvmisslyckandenAttachments: Sigtuna kommun - bostads-inbrott 2017[4222].pdf Sigtuna kommunNågot fler bostadsinbrott 2017 – men många fler tjuvmisslyckanden Antalet bostadsinbrott i Sigtuna kommun blev 192 år 2017. Året före var antalet 153. De 39 fler inbrotten 2017 innebär en ökningmed 25,5 procent. Siffrorna är totalsiffror. De innehåller dels fullbordade bostadsinbro!, dels försök till bostadsinbrott. De fullbordade inbro!en ökade från 132 till 140 eller med ”bara” 6,1 procent. Inbrottsförsöken ökade däremot rejält ‐ från 21till 52, vilket innebär 147 procent. Man skulle kunna uttrycka det sistnämnda som att inbrottstjuvarna misslyckades i mycket större utsträckning 2017 än 2016. Och man skulle, om man vill tolka fram en ljusglimt, kunna se detta som en följd av bättre inbrottsskydd och skärptuppmärksamhet från småhusägarnas och lägenhetsinnehavarnas sida. Vi i Grannsamverkarna i Sigtuna kommun vill förstås dessutom gärna se det som ett resultat av ökad grannsamverkan. Och somen sporre a inspirera fler a bli grannsamverkare. Nedanför finns en matris med inbrottssiffror för vissa år (hämtat från Brottsförebyggande rådet; för 2017 ‐ Brå:s preliminärstask, publicerad 2018‐01‐08). I bifogade dokument finns en sammanställning av bostadsinbrotten 2017, gjord med underlag från LokalpolisområdeSollentunas veckobrev till Grannsamverkans‐kontaktombuden. 133 av de 192 bostadsinbrotten är här gatuspecificerade.Dokumentet är sökbart. Mest utsatt under 2017 var Lyckostigen i Märsta, där åtminstone tre bostadsinbrott skedde. På ”plus‐sidan” finns att ett inbrott på Idrottsvägen i Märsta snabbt kunde klaras upp tack vare en observant granne. Det är nu andra året som Grannsamverkarna i Sigtuna kommun upprättat en årssammanställning. Vi tror att det är viktigt medett lokalt ”minne” gällande begångna bostadsinbrott. Mvh David LundqvistOrdf i Grannsamverkarna i Sigtuna kommun, ideell förening0705‐252230 SändlistaMedlemmar i Grannsamverkarna i Sigtuna kommun (vidarebefordra ll era boendegrupper)Kontaktombud som ej medlemmar (vidarebefordra ll era boendegrupper) För kännedomLpo‐SollentunaSigtuna kommunGruppledarna i Sigtuna kommunfullmäktige m fl förtroendevaldaKommunpolisen SigtunaVissa större, lokala FB‐grupperSvenska stöldskyddsföreningenM flSigtunabygdenMärsta.nuDN Sthlm
SvDSR Radio StockholmSR Radio UpplandSVT Stockholm Grannsamverkarnas hemsida www.grannsamverkarna.se xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Brå‐statistik, Sigtuna kommun. Inbrottsstöld vissa årÅrInbro! i villaInbrott i lägenhettot1997673510220062640662011967116720159883181201678 (fullb 69, försök 9)75 (fullb 63, försök 12)153 (fullb 132, försök 21)2017104 (fullb 80, försök 24)88 (fullb 60, försök 28)192 (fullb 140, försök 52)2018

[Link / hc (has AS)]


Grannsamverkarna i Sigtuna kommun, ideell förening (orgnr 802509-4411) Sigtuna kommun bostadsinbrott enligt polisens inbrottsvarningar/veckobrev 2017 (kolumn 1-4) Stadsdel gata Småh / lgh Datum Polisens brottsbeskrivning Grannsamv Anteckn 1 2 3 4 5 7 1 Märsta öster om 263 tätort Lyckostigen Lgh 2017-01-01 (sönd) Fullbordat inbrott. Det vanligaste tillvägagångssättet har under denna period varit att gärningspersonerna gått in via ett fönster eller en altandörr. Nej Ekilla gårdsväg lgh 2017-01-07 (lörd) Fullbordat inbrott. Det vanligaste tillvägagångssättet har under denna period varit att gärningspersonerna gått in via ett fönster eller en altandörr. Nej Idrottsvägen Små-hus 2017-01-24 (tisd) kl.14:15 19:35 Fullbordat inbrott. Okänd gärningsperson har tagit sig in i huset genom att ha brutit upp källardörren och sedan tillträtt bostaden. Larm i bostaden utlöstes vid tillfället. Nej Liljevägen Små-hus 2017-01-27 (fred) kl.11 19 Fullbordat inbrott. Okänd gärningsperson har tagit sig in målsägandens hus genom att krossa en fönsterruta på baksidan. Nej Ekillavägen Små-hus 2017-01-30 (månd) kl.7:30 16:30 Fullbordat inbrott. Okänd gärningsperson har tagit sig in i bostaden genom den inglasade altandörren. Okänt om något stulits i bostaden. Nej Vänortsringen lgh 2017-02-02 (torsd) kl.20:20 2017-02-03 (fred) 3/2 kl.00:05 Fullbordat inbrott. Okända gärningspersoner har tagit sig in i lägenheten genom lägenhetsytterdörren. Lägenheten ligger placerad på första våningen. Nej Västra bangatan lgh 2017-02-03 (fred) kl.09:50 18:30 Fullbordat inbrott. Okänd gärningsperson har brutit upp ytterdörren till lägenheten. Verktygsspår finns vid de båda beslagen på dörren. Okänt i nuläget vad som stulits. Nej Sigtuna kommun - bostads-inbrott 2017[4222].pdf
Grannsamverkarna i Sigtuna kommun, ideell förening (orgnr 802509-4411) Sigtuna kommun bostadsinbrott enligt polisens inbrottsvarningar/veckobrev 2017 (kolumn 1-4) Stadsdel gata Småh / lgh Datum Polisens brottsbeskrivning Grannsamv Anteckn 1 2 3 4 5 7 2 Svampvägen Små-hus 2017-02-03 (fred) kl.20:30 -> 2017-02-04 (lörd) kl.07 Fullbordat inbrott. Bostaden är ett suterränghus. Okänd gärningsperson har tagit sig in i bostaden genom att ha krossat en fönsterruta för att sedan öppna det utifrån. Rejält rörigt i undervåningen. Okänt i nuläget om något stulits i samband med inbrottet. Ja Svampvägen Små- hus 2017-02-06 (månd) kl.7:45 14:00 Fullbordat inbrott. Okänd gärningsperson har tagit sig in i villan genom att bryta upp ytterdörren med någon form av verktyg. Ja Lyckostigen Lgh 2017-02-09 (torsd) kl.15:50 10/2 kl:00:45 Fullbordat inbrott. Okänd gärningsperson har tagit sig in i bostaden genom att bryta upp balkongdörren. Okänt i nuläget vad som stulits. Nej Odensalavägen Små-hus 2017-02-10 (fred) kl.15.30 18.10 Fullbordat inbrott. Okänd gärningsperson har tagit sig in i bostaden genom att ha brutit upp balkongdörren. Ett större antal smycken har tillgripits, samt en bärbar dator. ? Stockholmsvägen lgh 2017-02-11 (lörd) kl 09.45 2017-02-12 (sönd) kl 18.15 Fullbordat inbrott. Okänd gärningsperson har tagit sig in i lägenheten via balkongen. En bänk var framdragen, så gärningspersonen kunde, via den, ta sig upp på balkongen. Nej Ringvägen Små-hus 2017-02-13 (månd) kl.9_50 14:58 Fullbordat inbrott. Samma adress har blivit drabbade två gånger av inbrott denna vecka. På måndagen hade gärningspersonerna tagit sig in via ett badrumsfönster. En stor grill hade använts för att kunna stå och ta sig in genom fönstret. På torsdagen bröt de upp altandörren för att ta sig in i bostaden. Samtliga rum genomgångna. Nej Sigtuna kommun - bostads-inbrott 2017[4222].pdf
Grannsamverkarna i Sigtuna kommun, ideell förening (orgnr 802509-4411) Sigtuna kommun bostadsinbrott enligt polisens inbrottsvarningar/veckobrev 2017 (kolumn 1-4) Stadsdel gata Småh / lgh Datum Polisens brottsbeskrivning Grannsamv Anteckn 1 2 3 4 5 7 3 Ringvägen Små-hus 2017-02-16 (torsd) kl.11:10 -17:53 Fullbordat inbrott. Samma adress har blivit drabbade två gånger av inbrott denna vecka. På måndagen hade gärningspersonerna tagit sig in via ett badrumsfönster. En stor grill hade använts för att kunna stå och ta sig in genom fönstret. På torsdagen bröt de upp altandörren för att ta sig in i bostaden. Samtliga rum genomgångna. Nej Skogsvägen Små-hus 2017-02-17 (fred) kl.19:40 22:14 Fullbordat inbrott. Gärningspersonen har tagit sig in i bostaden genom att bryta upp ytterdörren. Okänt vad som stulits. Ja Odensalavägen lgh 2017-02-20 (månd) kl.05 17:30 Fullbordat inbrott. Okänd gärningsperson har brutit upp lägenhetsdörren och sedan tillträtt lägenheten. Okänt i nuläget vad som stulits, Nej Norrbackavägen Lgh 2017-02-22 (onsd) kl.17:40 Försök till inbrott. Målsäganden noterar en man ståendes på balkongen till lägenheten. Balkongen är inglasad och en glasruta måste dras upp för att man ska komma in. När gärningspersonen såg målsäganden hoppade denne ut från balkongen. Nej Lyckostigen lgh 2017-02-22 (onsd) kl.18:45 19:45 Fullbordat inbrott. Okänd gärningsperson har tagit sig in i lägenheten genom att bryta upp balkongdörren. Gärningspersonen har sedan rotat runt i lägenheten. Nej Blåbärsvägen Små-hus 2017-02-28 (tisd) kl.14 19:50 Fullbordat inbrott Okänd gärningsperson har tagit sig in i bostaden genom att bryta upp ytterdörren. Lådor och skåp utdragna i bostaden. Ja Ängsvägen Små-hus 2017-03-07 (tisd) kl.09.30 17.10 Fullbordat inbrott Okänd gärningsperson har krossat rutan på ytterdörren och på okänt sätt låst upp dörren och tagit sig in i huset. Oklart i nuläget vad som tillgripits. Nej Sigtuna kommun - bostads-inbrott 2017[4222].pdf
Grannsamverkarna i Sigtuna kommun, ideell förening (orgnr 802509-4411) Sigtuna kommun bostadsinbrott enligt polisens inbrottsvarningar/veckobrev 2017 (kolumn 1-4) Stadsdel gata Småh / lgh Datum Polisens brottsbeskrivning Grannsamv Anteckn 1 2 3 4 5 7 4 Karlsborgsvägen Små-hus 2017-03-16 (torsd) kl.05.00 >2017-03-19 (sönd) kl.17.00 Fullbordat inbrott, villa Okänd gärningsperson har tagit sig in i bostaden genom att ta bort ett fönster. Gärningspersonerna har dragit ut skåp och lådor och spritt ut innehållet på golvet. Sedan har man lämnat balkongdörren öppen. Okänt i nuläget vad som stulits. Ja Vänortsringen Små-hus 2017-03-20 (månd) kl.15.00 > 2017-03-21 (tisd) kl.12:30 Försök till inbrott, villa Okänd gärningsperson har brutit på altandörren till huset. Nej Nymärsta kulle lgh 2017-03-21 (tisd) kl.12:24 Försökt till inbrott Grannar till bostaden hörde ett misstänkt ljud. När de tittade efter såg den en man som höll på att bryta på ytterdörren till huset. Försöket avbröts. Nej Västra bangatan lgh 2017-03-29 (onsd) kl.0830 21:30 Fullbordat inbrott, lägenhet Okänd gärningsperson har tagit sig in i bostaden genom att bryta upp ytterdörren. Okänt vad som stulits. Nej Bokvägen Små-hus 2017-03-29 (onsd) kl.10 11:45 Fullbordat inbrott, villa Okänd gärningsperson har tagit sig in i bostaden genom att bryta upp ytterdörren. Gärningspersonen har sedan tagit sig ut via altandörren. I nuläget är det känt att smycken tillgripits. ? Dalgatan Lgh 2017-03-31 (fred) kl 07.00->18.30 Okänd gärningsperson har tagit sig in i bostaden genom att bryta upp balkongdörren. Känt att en dator samt smycken är stulet. Nej Dalgatan lgh 2017-03-25 (lörd) -> 2017-04-01 (lörd) Okänd gärningsperson har tagit sig in i bostaden genom att bryta upp balkongdörren. Okänt vad som stulits. Nej Sigtuna kommun - bostads-inbrott 2017[4222].pdf
Grannsamverkarna i Sigtuna kommun, ideell förening (orgnr 802509-4411) Sigtuna kommun bostadsinbrott enligt polisens inbrottsvarningar/veckobrev 2017 (kolumn 1-4) Stadsdel gata Småh / lgh Datum Polisens brottsbeskrivning Grannsamv Anteckn 1 2 3 4 5 7 5 Skolgatan lgh 2017-04-03 (månd) kl19.00 > 2017-04-04 kl 07.50 Fullbordat inbrott. Okänd gärningsperson har tagit sig in i lägenheten via balkongdörren. Lägenheten finns en halvtrappa upp. Man har där tillgripit ett vapenskåp som bl. a innehållet vapen, ammunition samt licenser. ? Diagonalen lgh 2017-04-03 (månd) kl 15.15 > 2017-04-05 (onsd) kl 15.35 Fullbordat inbrott. Okänd gärningsperson har brutit sig in i bostaden genom att bryta upp balkongdörren. Stor röra i bostaden och det är okänt i nuläget vad som stulits. Nej Västra bangatan lgh 2017-04-05 (onsd) kl 04.00 04.05 Försök till inbrott. Boende vaknar upp av att något låter på balkongen. När denne ser efter ser denne en yngre man med kniv stå utanför. Boenden drar igen balkongdörren som stått öppen och mannen springer från platsen. Lägenheten är belägen en halv trappa upp. Nej Diagonalen lgh 2017-03-29 (onsd) kl 07.00 2017-04-05 (onsd) kl 17.10 Fullbordat inbrott. Okänd gärningsperson har brutit upp balkongdörren och därefter stulit elektronik, smycken och pengar. Nej Ringvägen Små-hus 2017-04-27 (torsd) kl 12.30-13.10 Fullbordat inbrott. Okänd gärningsperson har tagit sig in i bostaden genom altandörren. Gärningspersonen har med en tegelsten krossat altandörrens fönster samt fönstret bredvid altandörren. Sedan har man öppnat altandörren. Okänt i nuläget vad som stulits. Nej Södergatan lgh 2017-04-28 kl.10:30 22:44 Fullbordat inbrott. Okänd gärningsperson har brutit upp ytterdörren till bostaden. Okänt vad som stulits. Nej Sigtuna kommun - bostads-inbrott 2017[4222].pdf
Grannsamverkarna i Sigtuna kommun, ideell förening (orgnr 802509-4411) Sigtuna kommun bostadsinbrott enligt polisens inbrottsvarningar/veckobrev 2017 (kolumn 1-4) Stadsdel gata Småh / lgh Datum Polisens brottsbeskrivning Grannsamv Anteckn 1 2 3 4 5 7 6 Ängsvägen Små-hus 2017-04-29 kl.14:15 14:23 Fullbordat inbrott. Okänd gärningsperson har tagit sig in i bostaden genom att med en spade krossa fönstret till baksidans altandörr. Sedan har gärningsmannen öppnat dörren genom att sticka in handen genom den trasiga rutan och öppnat inifrån. Hela huset är genomsökt och bland annat är smycken tillgripet. Grannen uppmärksammande inbrottet. Nej Gärningsmannen blev sedan gripen av polis. Södergatan lgh 2017-05-05 (fred) kl 18.00 kl 21.00 Fullbordat inbrott. Okänd gärningsperson har tagit sig in i bostaden genom att bryta upp ytterdörren. Gärningspersonen har böjt sönder dörrkarmens metall och låset var på sned. Okänt vad som tillgripits. Nej Fasanvägen Små-hus 2017-05-10 (onsd) kl.20.30 2017-05-11 (torsd) kl.12.30 Försök till inbrott. Okänd gärningsperson har försökt bryta bort det nedre fönsterfodret, under fönsterblecket. Det är brytmärken längs hela fodret som delvis har gett vika och gått av. Ja Ekilla gårdsväg lgh 2017-05-19 (fred) kl 21.00 2017-05-20 (lörd) kl 06.00 Försök till stöld i lägenhet Målsäganden glömmer att stänga balkongdörren när denne går och lägger sig. På morgonen upptäcker denne att flera fönster på balkongen står öppna samt att det är ganska skräpigt på balkongen, vilket det inte var på kvällen innan. Inget har tillgripits vid denna händelse. Nej Norrbackavägen lgh 2017-05-24 (onsd) kl.14.40 17.00 Fullbordat inbrott. En granne upptäckte att lägenhetsdörren var uppbruten till den aktuella bostaden. Okänd gärningsman har tagit sig in i bostaden genom lägenhetsdörren och vid tillfället då anmälan skrevs är det okänt vad som stulits. Även balkongdörren stod öppen. Ja Sigtuna kommun - bostads-inbrott 2017[4222].pdf
Grannsamverkarna i Sigtuna kommun, ideell förening (orgnr 802509-4411) Sigtuna kommun bostadsinbrott enligt polisens inbrottsvarningar/veckobrev 2017 (kolumn 1-4) Stadsdel gata Småh / lgh Datum Polisens brottsbeskrivning Grannsamv Anteckn 1 2 3 4 5 7 7 Odalvägen Små-hus 2017-06-05 (fred) kl 08.30-16.00 Fullbordat inbrott Okänd gärningsperson har genom att krossa ett treglasfönster tagit sig in i köket i bostaden. Hela huset är genomsökt och guld och smycken har tillgripits. Sannolikt har gärningspersonerna tagit sig ut från villan genom en altandörr. Även brytmärken finns på en dörr som leder in i köket utifrån. Nej Sätunavägen lgh 2017-06-05 (torsd) kl.11 11:30 Försök till inbrott. Målsäganden hör att det ringer på ytterdörren. Efter ett tag hörs ljud som låter som att någon försöker bryta sig in genom dörren. När målsäganden springer ut via altandörren kan denne se två män stå utanför. Gärningsmännen kommer aldrig in i bostaden. Gärningsmännen var maskerade, mörkhyade. En av dem bar en blå träningsjacka. Nej Västra bangatan lgh 2017-06-20 (tisd) kl.07.00 18:45 Fullbordat inbrott. Lägenheten är belägen på andra våningen. Dörren in till lägenheten har brutits upp med ett verktyg. Därefter har den okända gärnings-personen sökt igenom lägenheten och bl.a. tillgripit smycken och diverse elektronik. När målsäganden kom hem till lägenheten hängde ett lakan över ytterdörren för att dölja det uppbrutna låset. Nej Gatuadresser ej kända ?? 2017-07-01 -> 2017-08-31 samt 14 dagar i november Se längst ner (Lpo Sollentuna skickade inte ut inbrottsbrev gällande dessa tider.) Idrottsvägen Små-hus 2017-09-08 (Fred) kl. 7:45 11:05 Fullbordat inbrott, villa Okänd gärningsperson har tagit sig in i bostaden genom att bryta upp sovrumsfönstret. Gärningspersonen har sedan rotat runt i hela villan, det är dock oklart vad som tillgripits. Sigtuna kommun - bostads-inbrott 2017[4222].pdf
Grannsamverkarna i Sigtuna kommun, ideell förening (orgnr 802509-4411) Sigtuna kommun bostadsinbrott enligt polisens inbrottsvarningar/veckobrev 2017 (kolumn 1-4) Stadsdel gata Småh / lgh Datum Polisens brottsbeskrivning Grannsamv Anteckn 1 2 3 4 5 7 8 Skolgatan lgh 2017-09-16 (Lörd) kl. 20 23 Fullbordat inbrott, lägenhet Okänd gärningsperson har tagit sig in i bostaden på oklart sätt och tillgripit datorer samt mobiltelefoner. Odensalavägen lgh 2017-09-22 (fred) kl. 17:22 17:32 Fullbordat inbrott, lägenhet 3 stycken okända gärningsmän har tagit sig in i bostaden genom att bryta sönder dörrkarmen, frilagt låskolven och genom det berett sig tillträde till lägenheten. Vittne såg de tre männen och beskriver de som mörkt klädda, 30-40 år, någon var knappt 170 cm, en annan 175cm och den tredje 190-200 cm lång. Samtliga hade ett sydeuropeiskt utseende och bar på väskor. Polisens tekniker kunde säkra vissa spår i lägenheten som var grundligt genomsökt av de tre männen. Centralgatan Små-hus 2017-09-26 (tisd) kl. 03:23 Inbrottsförsök. En okänd gärningsperson har försökt att bryta upp målaägarens altandörr men lyckades inte eftersom målsägaren vaknade och skrämde bort personen. Gärningspersonen lämnade efter sig spår som polisens tekniker tagit hand om. Odenvägen småhus 2017-10-24 (Tisd) kl. 18.55 Fullbordat inbrott. Okänd gärningsperson har brutit upp målsägarens altandörr och gått in i radhuset. Oklart om något tillgripits. När husägaren kom hem så hörs det ljud från övervåningen. Husägaren agerar klartänkt och im-ponerande när han backar ut och låser dörren, går till baksidan och ringer 112. Resurser i form av bilar och helikopter kallas till platsen men gärningspersonen hinner lämna innan polis kommer fram och utan att husägaren såg det. Polisens tekniker åkte till radhuset och säkrade spår. Sigtuna kommun - bostads-inbrott 2017[4222].pdf
Grannsamverkarna i Sigtuna kommun, ideell förening (orgnr 802509-4411) Sigtuna kommun bostadsinbrott enligt polisens inbrottsvarningar/veckobrev 2017 (kolumn 1-4) Stadsdel gata Småh / lgh Datum Polisens brottsbeskrivning Grannsamv Anteckn 1 2 3 4 5 7 9 Illerstigen Små-hus 2017-10-24 (Tisd) kl 9 - 10 Inbrottsförsök. Det bankar på dörren när en av de som bor i huset ligger och sover. När hon går för att öppna så är det ingen där. Hon ser dock en vit bil som lämnar. Efter en timme så bankar någon på dörren igen och även denna gång så är det ingen där. När hon går igenom huset och tittar ut på baksidan så ser hon en person som hoppar över planket. När man-nen blir konfronterad så hävdar han att han ska jobba i fastigheten vilket såklart inte stämmer. Signalement på gärningsmannen är 170-175 cm, ljushyad, mörka kläder, svart mössa, skäggstubb och pratar engelska. Karlsborgsvägen Små-hus 2017-10-24 (Tisd) 24/10 kl 17.45 18.04 Fullbordat inbrott. Okänd gärningsperson har krossat villaägarnas sovrumsfönster och genom den handlingen tagit sig tillträde till villan. Oklart om något tillgripits vid tiden för anmälan. Tjuven hade endast sökt igenom sovrummet, möjligen blev de avbrutna av att villaägarna kom tillbaka till hemmet. Polisens tekniker åkte till villan och säkrade spår. Karlsborgsvägen Små-hus 2017-10-27 (Fred) kl 15.15 17.30 Fullbordat inbrott Okänd gärningsperson har tagit sig in i radhuset genom att bryta upp ett fönster som ligger insynsskyddat på baksidan av fastigheten. Oklart vad som är tillgripet, polisens tekniska undersökning gav spår som kunde säkras. Tingvallavägen lgh 2017-10-13 (Fred) kl 12 2017-10-27 (Fred) kl 19.10 Fullbordat inbrott. Okänd gärningsperson har brutit upp dörren till lägenheten och gått in. Lägenheten var väl genomsökt och lämnad i oordning. Det verkar dock inte varit något i lägenheten som föll tjuven i smaken då lägenhetsinnehavaren inte saknar något. Polisens tekniker kunde säkra spår på platsen. Sigtuna kommun - bostads-inbrott 2017[4222].pdf
Grannsamverkarna i Sigtuna kommun, ideell förening (orgnr 802509-4411) Sigtuna kommun bostadsinbrott enligt polisens inbrottsvarningar/veckobrev 2017 (kolumn 1-4) Stadsdel gata Småh / lgh Datum Polisens brottsbeskrivning Grannsamv Anteckn 1 2 3 4 5 7 10 Tvärvägen lgh 2017-11-01 (Onsd) kl 05.45 15.15 Fullbordat inbrott. Okänd gärningsperson har tagit sig tillträde till lägenheten genom att bryta upp ytterdörren. Familjens samtliga pass är tillgripna. Lägenhetsinnehavaren ville städa upp direkt vilket gjorde att polisens tekniker valde att inte göra någon undersökning.