Start

Grannsamverkarna i Sigtuna kommun

David Lundqvist, Märsta,

Hans Lung, Märsta

FöreningenGrannsamverkarna i Sigtuna kommunhade årsmöte i tisdags (230124). Det väl förberedda styrelseförslaget att lägga ner föreningen blev också årsmötets beslut.

Föreningen startades i januari 2017 och blev alltså sex år gammal. Dess syfte var att

1 stödja polisen i att engagera fler kommuninvånare som grannsamverkare,

2 i samarbete med polisen främja grannsamverkarnas verksamhet.

Vid starten fanns ca 80 kontaktombud i Sigtuna kommun. Vid årsskiftet 22/23 var den siffran 134.

Vi följde antalet bostadsinbrott årsvis från 2016. Under åren 2016-2022 begicks det 766 bostadsinbrott i Sigtuna kommun (574 fullbordade, 192 försök). Det betyder att under den 7-årsperioden så drabbades 3,5 % av de ca 20 000 bostäderna i kommunen någon gång av inbrott. Dessbättre har den årliga inbrottssiffran varit nedåtgående de senaste åren, från 192 år 2017 ner till 59 år 2022. Förhoppningsvis fortsätter den trenden.

Verksamheten enligt 1 och 2 ovan kommer att fortsätta via denna Facebookgrupp, och hit är alla kontaktombud välkomna, liksom och alla medlemmar i kontaktombudens boendegrupper.

Administratörsgruppen kommer att driva hemsidanwww.grannsamverkarna.sevidare.


Grannsamverkarna i Sigtuna Kommun